Valbek a ekologie

Skupina Valbek

Za posledný rok sme výrazne rozšírili naše portfólio služieb, ktoré môžeme našim klientom ponúknuť. Projektovanie infraštruktúry je stále našou doménou, ale rozhodne sa nebojíme prenikať do ďalších odborov. Ekológia, ekologická havarijná služba, geológia, technika, sanácia aj stavebné práce nám prináša kompletné know-how. V súčte to znamená, že nie je fáza stavby, o ktorú by sme sa nedokázali postarať.

Valbek - ukázka projektu

Zodpovedný prístup

Štvorprúdovej ťahy diaľnic, priemyselné haly, 16-pólovou mosty, železničné koľaje, ale aj lokálne kruhové objazdy, rekonštrukcie objektov, malé pešie lávky alebo zastávky. Skrátka ku všetkým našim projektom pristupujeme rovnako zodpovedne so znalosťami a veľkou výpočtovou silou. Zároveň svoje zručnosti môžeme oprieť o technológie a nástroje, vďaka ktorým môžeme nazerať do budúcnosti a predikovať tým potreby civilizácie.

silnice a zeleň

Myslieť ekologicky

Šetrnosť k našej krajine je úzko spätá s našou prácou. Okrem čiar a čísel sa sústredíme napríklad tiež na hustotu dopravy, druhy stromov a kríkov vysadených pozdĺž líniových stavieb alebo problematiku fragmentácie krajiny. Skrátka sa snažíme byť fér ku krajine, ľuďom a miestam, ktorých sa naša práca dotýka. Chceme prispievať svojou prácou do rozvoja miest, kde žijeme. Aby sme v budúcnosti mohli byť hrdí na to, čo sme dokázali.

PROJEKTUJEME INFRAŠTRUKTÚRU CIVILIZÁCIE

Špecializujeme sa na pozemné i koľajovú dopravu, vodohospodárstvo a urbanizmus ako taký. Vďaka tomu, sme dlhodobo uznávaným európskym konzultantom v oblasti projektovania infraštruktúry.

Pracujeme na zlepšenie infraštruktúry tým, že sme v kontakte s miestnymi samosprávami i globálnymi spoločnosťami. Vzdelávame sa v nových technológiách a máme 25 rokov skúseností s projektovaním. Mosty, tunely, železničné koridory dosahujúci stoviek kilometra, továrne, diaľnice a električkové trate sú to, čo je pre nás teraz výzvou do ďalších rokov. Chceme byť na pomyselnej špičke staviteľské pyramídy a to preto, že už teraz vieme, že je to možné.

Valbek realizace - most
silniční síť

Referencie

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Vidíme budúcnosť rovnako ako vy.