Máte otázky?

Ing. Jiří Jachan
VALBEK CZ, Liberec
vedoucí ateliéru Mosty a Tunely
Ing. Martin Dulák
VALBEK CZ, Liberec
vedoucí skupiny Tunely

Galerie

„Tam, kde komplikovaná infrastruktura, složitý terén nebo citlivé životní prostředí nedovolují vybudovat komunikace na povrchu, jdeme pod zem. Geofyzik, geomechanika, geologie, geometrie – naši klienti těží z tisíců hodin zkušeností napříč obory. Vzniká tunel jako mistrovské dílo nabité technologiemi.“

Naše společnost se podílí na výzkumu nových technologií

Projekt: Výzkum a inovace úprav horninových prostředí vápennými aditivy
(MPO TIP FR-TI4/714) – výsledek výzkumu >>> FUNKČNÍ VZOREK <<<

Řešení bylo realizováno za finanční podpory ze státních prostředků poskytovaných prostřednictvím
Ministerstva průmyslu a obchodu.