Máte otázky?

Ing. Aleš Drechsler
CAD. SERVE, Plzeň
jednatel společnosti
Ing. Erik Fridrich
CAD. SERVE, Plzeň
vedoucí oddělení projektů

Galerie

„Provádíme všechny fáze plánování od Basic po Detail Engineering. Projektujeme rekonstrukce, popř. rozšíření skutečných stavů technologie na základě stávající dokumentace a vytvořeného 3D-modelu pomocí laserscanning. Díky tomu dochází k pravidelné kontrole kolizí uvnitř technologie a předcházení případnému finančnímu navýšení nákladů při vlastní realizaci projektu. Nedílnou součástí naší činnosti je vlastní zavádění a podpora prostředí platformy pro projektování u zákazníka. S touto oblastí souvisí i dlouholetá přímá spolupráce s výrobci SW přímo na vývoji.“