Máte otázky?

Ing. Luboš Štancl
AZ GEO, Ostrava
ředitel společnosti
Ing. Ondřej Lubojacký
AZ GEO, Ostrava
vedoucí sekce geologie
Ing. Ivo Sebera
AZ GEO, Ostrava
vedoucí sekce techniky a sanací

Galerie

„Jsme nejdůležitějším prvkem v přípravné fázi projektu. Jdeme do země. Kombinujeme polní a laboratorní geodetické zkoušky. Měříme parametry nezbytné pro pevnost základů plánované stavby. Na velikosti nezáleží. Pro liniové stavby vyhodnocujeme těžitelnost zemin a hornin, také jejich použití do náspů pro dopravní komunikace. V zájmových lokalitách jsme schopni stanovit radonový index pozemku. Půda i podzemní voda je dar a to si geologové uvědomují více, než ostatní. Naši úctu k Zemi dokážeme vyjádřit tím, že známe metody pro odstranění znečištění v jakémkoliv měřítku. Svými znalostmi tak chceme alespoň zmírnit dopady člověka na životní prostředí.“