Виникло питання?

Ing. Zdeněk Skořepa
VALBEK CZ, Plzeň
vedoucí skupiny Životní prostředí
Ing. Jiří Bednář
VALBEK CZ, Liberec
vedoucí skupiny Životní prostředí
Ing. Luboš Štancl
AZ GEO, Ostrava
vedoucí skupiny Ekologické služby

Galerie

„Projektování infrastruktury je způsob komunikace a zacházení s krajinou. Pro naše klienty je důležité, že svým záměrem neohrožují to, co jsme zdědili a co budeme dále předávat, a že jejich činnost ovlivní prostředí a kvalitu života v něm pozitivně. Zároveň se potřebují ujistit, že jejich řešení jsou v souladu s platnou ekologickou legislativou. Místo zažité představy ostré hranice mezi přírodou a kulturou se soustředíme na hloubku vzájemných souvislostí mezi tím, co děláme, a kde to děláme. Životní prostředí jsme především my, lidé.“