Valbek realizace - most

SKUPINA VALBEK

Za poslední rok jsme výrazně rozšířili naše portfolio služeb, které můžeme našim klientům nabídnout. Projektování infrastruktury je stále naší doménou, ale rozhodně se nebojíme pronikat do dalších oborů. Ekologie, ekologická havarijní služba, geologie, technika, sanace i stavební práce nám přináší kompletní know-how. V součtu to znamená, že není fáze stavby, o kterou bychom se nedokázali postarat.

Valbek - ukázka projektu

Zodpovědný přístup

Čtyřproudé tahy, průmyslové haly, 16-ti polové mosty, železniční koleje, ale také lokální kruhové objezdy, rekonstrukce objektů, malé pěší lávky nebo zastávky. Zkrátka ke všem našim projektům přistupujeme stejně zodpovědně se znalostmi a velkou výpočetní silou. Zároveň své dovednosti můžeme opřít o technologie a nástroje, díky kterým můžeme nahlížet do budoucnosti a predikovat tím potřeby civilizace.

silnice a zeleň

Myslet ekologicky

Šetrnost k naší krajině je úzce spjatá s naší prací. Krom čar a čísel se soustředíme například také na hustotu dopravy, druhy stromů a keřů osázených podél liniových staveb nebo problematiku fragmentace krajiny. Zkrátka se snažíme být fér ke krajině, lidem a místům, kterých se naše práce dotýká. Chceme přispívat svou prací do rozvoje míst, kde žijeme. Abychom v budoucnu mohli být hrdi na to, co jsme dokázali.

PRACUJEME NA BUDOUCNOSTI

Specializujeme se na pozemní i kolejovou dopravu, vodohospodářství a urbanismus jako takový. Díky tomu, jsme dlouhodobě uznávaným evropským konzultantem v oblasti projektování infrastruktury.

Pracujeme na zlepšení infrastruktury tím, že jsme v kontaktu s místními samosprávami i globálními společnostmi. Vzděláváme se v nových technologiích a máme 25 let zkušeností s projektováním. Mosty, tunely, železniční koridory dosahující stovek kilometrů. Továrny, dálnice a tramvajové tratě jsou to, co je pro nás nyní výzvou do dalších let. Chceme být na pomyslné špičce stavitelské pyramidy a to proto, že již nyní víme, že je to možné.

Valbek realizace - most
silniční síť

Reference

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Vidíme budoucnost stejně jako vy.