Valbek s.r.o.

Kutuzovova 11
831 03 Bratislava
Slovenská republika
T: +421 244 643 077
F: +421 244 643 078
E: info@valbek.sk
www.valbek.sk

Valbek s.r.o.

Tomášikova 35
040 01 Košice
Slovenská republika
T: +421 552 304 030
F: +421 552 304 031
E: info@valbek.sk
www.valbek.sk

Ing. Eduard Manco
konateľ spoločnosti

2006 Založenie dcérskej spoločnosti Valbek s.r.o. na Slovensku
zameranie: Pozemné komunikácie | Mosty | Tunely | Vodohospodárske stavby | Vizualizácie | Riadenie a realizácia projektov | Aspe software pre riadenie stavieb | Inžinierska činnosť | Geodézia | Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

IČO: 366 12 642 DIČ: 2022209288 IČ DPH: SK 2022209288

2 strediska na Slovensku

Mapa (Valbek CZ)

D1 >> prvý veľký projekt
a nasleduje ďalší >> R1

  • R1
  • R1
zavrieť