V - CON, s.r.o.

Vaňurova 505/17
460 01 Liberec
T: +420 485 103 336
F: +420 485 103 346
E: info@v-con.cz
www.v-con.cz

Ing. Jan Blažek
konateľ spoločnosti

          

2012 Založenie dcérskej spoločnosti V - CON, s.r.o.
zamerenie: Pozemné komunikácie | Mosty a priepustky | Protihlukové steny | Priemyselné objekty | Špeciálne práce | Inžinierska činnosť | Poradenstvo v stavebníctve
IČ: 22797432 IČ DPH: CZ22797432

 

Mapa (Valbek CZ)

Naše skúsenosti
sú našou prednosťou

  • Hala IMPAP
  • Bela pod Bezdezem
zavrieť