NOVÁK & PARTNER, s. r. o.

Perucká 2481/5
120 00 Praha 2
T: +420 221 592 050
E: info@novak-partner.cz
www.novak-partner.cz/cs/

Pobočka Praha

Ing. František Hanuš
konateľ spoločnosti

Ing. Ladislav Šimek

1992 vznik spoločnosti NOVÁK & PARTNER, s. r. o.
2004
spojenie so spoločnosťou VALBEK-EU, a.s.
zamerenie: Pozemné komunikácie | Mosty | Statika konštrukcií | Pomoc zahraničným investorom | Vodohospodárske stavby | Pozemné stavby | Architektúra | Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
IČ:
48585955, DIČ: CZ48585955

Most cez údolie Berounky
najdlhší diaľničný most v ČR

  • Berounka
  • Berounka
zavrieť