Ocenenia

Obr.

Stavba roku 2011

Obr.

Ocenenie Inžinierskej akadémie za rok 2011

Obr.

Cena IA ČR 2011

Obr.

Cena ČKAIT 2010

Obr.

Cena ČKAIT 2010_I

Obr.

Cena IA ČR 2009

Obr.

Sanačné dielo roku 2007

Obr.

Zlatý decibel 2007

Obr.

Cena IA ČR 2006

Obr.

Dopravná stavba roku 2006

Obr.

Cena ministra dopravy 2006

Obr.

Čestné uznanie kategória Mosty 2005-2006

Obr.

Mostné dielo roku 2005

Obr.

Čestné uznanie kategória Mosty 2003-2004

Obr.

Mostné dielo roku 2003

Obr.

Vynikajúca betónová konštrukcia - postavená 2001-2002

Obr.

Vynikajúca betónová konštrukcia - postavená 1999-2000

Obr.

Diplom - Kategória pozemné stavby - postavená 1995-1996

Obr.

Cena za ekologický prínos

Obr.

Pamätný list I

Obr.

Pamätný list II

zavrieť