• Ing. David Landa

  odborná prax 22 rokov

  výber referencie Odkanalizovanie obce Viesky

  Ing. David Landa

 • Ing. Kateřina Tušerová

  odborná prax 19 rokov

  výber referencie Preložka cesty I/14

  Ing. Kateřina Tušerová

 • Bc. Štěpán Horecký

  odborná praxe 12 let

  výber referencie Diaľnica D3

  Štěpán Horecký

 • Miloslav Kosejk

  odborná prax 21 let

  výber referencie SOKP 514 - odvodnenie MÚK s I/4

  Miloslav Kosejk

Software
technológie


 
Stratis
AutoCAD 
Hydrocheck

Auto CAD

Vodohospodárské stavby

Zabezpečíme:

projekčné práce, od štúdie až po realizačné dokumentácie

V oblastiach:

V oblastiach: vodovodné siete | kanalizačné siete | čistiarne odpadových vôd | čistenie dažďových vôd | odvodnenie ciest a diaľnic | nádrže a rybníky | úprava vody | čerpacie stanice | závlahové a melioračné siete | úpravy a preložky vodných tokov

zavrieť