• Ing. Milan Sobotka

  odborná prax 20 rokov

  výber referencie Benteler priemyselná zóna Rumburk

  Ing. Milan Sobotka

 • Ing. Petr Ansorge

  odborná prax 16 rokov

  výber referencie Vstrekovňa Sigmaplast, Liberec Priemyselná zóna Juh

  Ing. Milan Sobotka

 • Jana Chmelařová

  odborná prax 11 rokov

  výber referencie VGP Hrádek nad Nisou

  Ing. Milan Sobotka

 • David Pospíšil

  odborná prax 14 rokov

  výber referencie Novostavba budovy TUL

  Ing. Milan Sobotka

 • Ing. Petr Tuček

  odborná prax 9 rokov

  výber referencie Presuvňa Kvasiny - areál ŠKODA AUTO a.s.

  Ing. Milan Sobotka

 • Ing. Arch. Kateřina Chroustovská

  odborná prax 3,5 rokov

  výber referencie Design odpočinkových kútov MB Škoda

  Ing. Milan Sobotka

Software
technológie


AutoCAD 
Autodesk Revit

Auto CAD

Pozemné stavby

Zabezpečíme

objemové štúdie, architektonické štúdie vrátane vizualizácií, výkon autorského dozoru, dokumentácie: k územnému rozhodnutiu, k stavebnému povoleniu, tendrové, realizačné, skutočného vyhotovenia

 

Dokumentácie spracovávame pre:

administratívne budovy, priemyselné objekty, bytové objekty, stavby občianskej vybavenosti, čerpacie stanice pohonných hmôt, športové areály, rekonštrukcie existujúcich objektov, špeciálne pozemné stavby


Ďalšie služby:

výkon funkcie generálneho projektanta, zameriavanie existujúcich stavov, pasportizácia objektov, statické návrhy, a posúdenia, vizualizácie pozemných a inžinierskych stavieb, energetické audity, rozpočty stavieb vrátane ocenenia

zavrieť