• Ing. Milan Šístek

  odborná prax 43 rokov

  výber referencie SOKP 514 - SO 204/1.4 - most cez údolie Berounky

  Ing. Milan Šístek

 • Doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.

  odborná prax 10 rokov

  výber referencie Trojský most cez Vltavu v Prahe

  Doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.

 • Ing. Robert Vorschneider

  odborná prax 15 rokov

  výber referencie PPP - R1; Diaľnica D8 - most pod Špičákom

  Ing. Robert Vorschneider

 • Ing. Jiří Jachan

  odborná prax 13 rokov

  výber referencie Most na I/35; Ekodukt na D1

  Ing. Jiří Jachan

 • Ing. Tatiana Meľová

  odborná prax 9 rokov

  výber referencie Mosty na R1 Beladice - Tekovské Nemce

  Ing. Tatiana Meľová

 • Ing. Ivan Belda

  odborná prax 10 rokov

  výber referencie I/35 - Most cez Václavický rybník

  Ing. Ivan Belda

 • Ing. Rastislav Pisarčík

  odborná prax 8 rokov

  výber referencie D1 Sverepec - Vrtižer

  Ing. Rastislav Pisarčík

Software
technológie


AutoCAD Civil 3D, AutoCAD LT, RIB Zeicon, Midas Civil, Feat, INCA

Auto CAD

Mostné stavby

Zabezpečíme

projekčné práce, od štúdie až po realizačné dokumentácie

Dokumentácia novostavieb a rekonštrukcií pre:

mosty | lávky | operné a zárubné múry | protihlukové steny

Ďalej zabezpečíme:

Ďalej zabezpečíme: statické prepočty a posúdenia | mostné list | hlavné prehliadky | investičné zámery

zavrieť