• Ing. Peter Lastovecký

  odborná prax 19 rokov

  výber referencie Optimalizácia trate Praha hl.n. - Praha Smíchov

  Ing. Peter Lastovecký

 • Ing. Jan Hejral

  odborná prax 11 rokov

  výber referencie Električkové trate Liberec - Jablonec n.N.

  Ing. Jan Hejral

 • Ing. Jaroslav Luterán

  odborná prax 26 rokov

  výber referencie Verejný terminál intermodálnej prepravy Košice

  Ing. Jaroslav Luterán

 • Dr. Ing. Ján Bušovský

  odborná prax 22 rokov

  výber referencie Modernizácia železničnej trate, Poprad - Krompachy

  Dr. Ing. Ján Bušovský

 • Ing. Pavol Beňo

  odborná prax 13 rokov

  výber referencie ŽSR, Žilina Teplička zriďovacia stanica

  Ing. Pavol Beňo

Software
technológie


AutoCAD Civil 3D + MOOS | Bentley Power Rail Track | Bentley MX | Autodesk Civil 3D | Geo5 | ReSSA | MSEW | Plaxis 2D

Auto CAD

Koľajová doprava

Ponúkame:

Technické štúdie a prípravné dokumentácie, projektové dokumentácie, dokumentácie na ponuku, poradenskú a konzultačnú činnosť, odborné posudky, inžiniersku činnosť

V oblastiach:

Modernizácia železničných koridorov | elektrifikácia železničných tratí | komplexná rekonštrukcia železničných tratí | zoraďovacie stanice | výstavba a rekonštrukcia vlečkových koľají | mostné konštrukcie | geotechnika | štúdie

zavrieť