• Petr Kudláček

    Inžinierska činnosť

  • Jana Svatoňová

    Inžinierská činnosť

  • Dipl.-Ing. Radim Průša

    Inžinierska činnosť

    Jiří Lorenčík

Inžinierska činnosť

Zaistíme

predprojektovú prípravu stavby, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, stavebný dozor

Zabezpečíme

kolaudáciu a odovzdanie stavby, prerokovanie štúdií, prieskumné a geodetické práce, majetkoprávnu agendu spojenú s výstavbou

V odboroch

doprané stavby, koľajové stavby, pozemné stavby, inžinierske sietedopravní stavby, kolejové stavby, pozemní stavby, inženýrské sítě

zavrieť