• Ing. Bohumil Dubec

  odborná prax 37 rokov

  výber referencie: Projekt vytyčovacej siete - R4 Milín - Lety

  Bohumil Dubec

 • Pavel Sobek

  odborná prax 31 rokov

  výber referencie: Preložka cesty II 592 Chrastava

  Pavel Sobek

 • Lubor Paroulek

  odborná prax 22 rokov

  výber referencie: Mapové podklady Diaľnica D3

  Lubor Paroulek

 • Petr Gebouský

  odborná prax 19 rokov

  výber referencie: Rýchlostná cesta R4 Čimelice - Mirotice

  Petr Gebouský

Software
technológie


Stratis
Topcon a Leica + GPS

 


Auto CAD

Geodézia

Provádíme následující geodetické činnosti:


Zameriame
| Vypočítame | Zobrazíme | Vytýčime | Vybudujeme

Účelové mapy veľkých mierok |  Vytyčovacie siete | Stavebné objekty | Geometrické plány | Kontróne merania stavebných objektov | Dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb | Pozdĺžne a priečne profily stavieb a terénov | Objemy hmôt | Priebeh nadzemných a podzemných inžinierskych sieti | Meračské práce v polohových a výškových bodových polí

 

Mapové podklady pre obory:

Pozemné komunikácie | Mosty | Tunely | Pozemné stavby | Koľajová doprava | Inžinierske siete

zavrieť