Ing. Roman Lenner
generálny riaditeľ

test Ing. Lukáš Hruboň
obchodný riaditeľ

test Ing. Peter Havrila
riaditeľ pre Slovensko a východnú Európu

 

O spoločnosti

Začalo to cestami a mostami

Projekčná kancelária inžinierskych stavieb a mostov Valbek bola založená v roku 1990. Pôvodný predmet činnosti , projektovanie ciest a mostov, bol od tohto roku postupne rozširovaný o projektovanie tunelov, pozemných a vodohospodárskych stavieb, geodetické práce, ekologické štúdie, vývoj a predaj stavebného software a poradenskú, konzultačnú a inžiniersku činnosť.
Patri medzi popredné a uznávané projekčné kancelárie v českej republike. Firma v súčasnosti ponúka komplexné služby od vypracovania koncepcií až po realizačné dokumentácie, vrátane inžinierskej činnosti a verejnoprávnych prerokovaní.

 

IČO

00671347

IČ DIČ

CZ00671347

Nárast zamestnancov
Organický rast + akvizície

zavrieť