Kontakty

VALBEKEU VALBEKCZ

VALBEK-EU, a.s.


Vaňurova 505/17
460 01 Liberec
Česká republika
T: +420 485 103 336
F: +420 485 103 346

E: info@valbek.eu

ADRESÁŘ

Valbek, spol. s r. o.
stredisko Liberec

Vaňurova 505/17
460 01 Liberec
Česká republika
T: +420 485 103 336
F: +420 485 103 346

E: info@valbek.cz | info@aspe.cz

ADRESÁŘ

Valbek, spol. s r. o.
stredisko Ústí

Děčínská 717/21
400 03 Ústí n. L.
Česká republika
T: +420 475 531 077
T: +420 475 534 112
F: +420 475 531 077
E: info.usti@valbek.cz

 

Valbek, spol. s r. o.
stredisko Plzeň

Parková 1205/11
326 00 Plzeň
Česká republika
T: +420 377 481 220/221
F: +420 377 481 230

E: info.plzen@valbek.cz

 

VALBEKSK   VALBEKRU V-CON

Valbek s.r.o.
stredisko Bratislava, Aspe

Kutuzovova 11
831 03 Bratislava
Slovenská republika
T: +421 244 643 077/079
    +421 244 630 913
F: +421 244 643 078
E: info@valbek.sk | info@aspe.sk

ADRESÁŘ

Valbek s.r.o.
stredisko Košice

Tomášikova 35
040 01 Košice
Slovenská republika
T: +421 552 304 021
F: +421 268 202 645

E: info@valbek.cz

 

Valbek-RU


Blagoveščenskaja 44
160 001 Vologda
Rusko
T:+781 727 240 27

E: valbek@vologda.ru

ADRESÁŘ

V - CON, s.r.o.


Vaňurova 505/17
460 01 Liberec
Česká republika
T: +420 485 103 336
F: +420 485 103 346
E: info@v-con.cz

ADRESÁŘ

NOVÁK & PARTNER PRODEX

NOVÁK & PARTNER, s.r.o. 


Perucká 2481/5
120 00 Praha 2
Česká republika
T: +420 221 592 050/053

E: info@novak-partner.cz

ADRESÁŘ

PRODEX spol. s r.o.
stredisko Bratislava

Rusovská cesta 16
851 01 Bratislava 5
Slovenská republika
T: +421 268 202 650/660
F: +421 268 202 645
E: info@prodex.sk

ADRESÁŘ

PRODEX spol. s r.o.
stredisko Košice

Tomášikova 35
040 01  Košice
Slovenská republika
T: +421 553 213 100

E: info@prodex.sk

PRODEX spol. s r.o.
středisko Žilina

Na Sihoti 562/4
010 01 Žilina
Slovenská republika
T: +421 413 700 521
T: +421 413 700 522
E: za@prodex.sk

PRODEX spol. s r.o.
organizační složka
stredisko Praha

Perucká 2481/5
120 00 Praha 2
Česká republika
T: +420 277 007 726
E: info@prodex-cz.eu

 

zavrieť