• Ing. David Landa

  odborná praxe 22 let

  výběr reference Odkanalizování obcí Viesky

  Ing. David Landa

 • Ing. Kateřina Tušerová

  odborná praxe 19 let

  výběr reference Přeložka Silnice I/14

  Ing. Kateřina Tušerová

 • Bc. Štěpán Horecký

  odborná praxe 12 let

  výběr reference Dálnice D3

  Štěpán Horecký

 • Miloslav Kosejk

  odborná praxe 21 let

  výběr reference SOKP 514 - odvodnění MÚK s I/4

  Miloslav Kosejk

Software
technologie


 
Stratis
AutoCAD 
Hydrocheck

Auto CAD

Vodohospodářské stavby

Zabezpečíme

projektové práce od studie až po realizaci

V oblastech:

Vodovodní sítě | Kanalizační sítě | Čistírny odpadních vod | Čištění dešťových vod | Odvodnění silnic a dálnic | Nádrže a rybníky | Úprava vody | Čerpací stanice | Závlahové a meliorační sítě | Úpravy a přeložky vodních toků

zavřít