• Aleš Bednář

  Odborná praxe: 22 let

  Výběr reference: Hrádek nad Nisou - opravy po povodních 2010

 • Ing. Zdeněk Porkát

  Odborná praxe: 42 let

  Výběr reference: Přeložka silnice I/27 Třemošná

  Ing. Jiří Bednář

Řízení a realizace projektů

Záměr:

Zajistíme:
Vstupní data o realizovatelnosti projektu | Technickou realizovatelnost dle vlivu na životní prostředí
Spočítáme:
Ekonomickou efektivitu

Příprava:

Zabezpečíme:
Veškeré průzkumy | Projekty staveb pomocí vizualizací či animací | Právní servis | Inženýrskou činnost | Zorganizování výběrových řízení

Realizace:

Realizace TDI (technický dozor investora) | Autorský dozor | Realizační dokumentace stavby | Dokončení stavby | Majetkoprávní vypořádání

Užívání:

Archivace | Správa projektů | Výkresy skutečného provedení stavby

Projektové dokumentace v jazycích:
českém | slovenském | anglickém | německém | ruském

zavřít