• Ing. Ladislav Jarůšek

  Odborná praxe 20 let

  Reference: Silnice I/26, MÚK Kyšice

  Pavel Sobek

 • Pavel Sobek

  Odborná praxe 31 let

  Reference: Přeložka cesty II 592 Chrastava

  Pavel Sobek

 • Lubor Paroulek

  Odbornápraxe 22 let

  Reference: Mapové podklady Dálnice D3

  Lubor Paroulek

 • Petr Gebouský

  Odborná praxe 19 let

  Reference: R4 Čimelice - Mirotice

  Petr Gebouský

 • Ing. Marcela Čapková

  Odborná praxe 8 let

  Reference: Rekonstrukce D1 - úsek 5 Šternov - Psáře

  Petr Gebouský

Software
technologie


RIB iTWO
AutoCad Civil 3D
Geus, Groma

Leica MS50, TS12
Leica GS14, GS08
Geomax ZDL 700

 

 


Geodézie

Nabízíme geodetické služby pro:

 
Studie a projektovou přípravu staveb

Účelové mapování ǀ Digitální modely terénu ǀ Laserové skenování ǀ Podklady z Katastru nemovitostí ǀ Podklady od správců inženýrských sítí ǀ Záborové elaboráty ǀ Pasporty budov ǀ Podklady pro dendrologický průzkum ǀ

Realizaci staveb

Projekty a realizace vytyčovacích sítí staveb  ǀ Vytyčení staveb ǀ Výkon ÚOZI-Objednatele, zhotovitele, projektanta v investiční výstavbě ǀ Kontrolní geodetické měření ǀ Výpočty kubatur ǀ Zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci ǀ Geometrické plány ǀ

Dokončené stavby a jejich správu

Základní mapy liniových staveb ǀ Základní mapy průmyslových areálů ǀ Geodetický monitoring staveb ǀ Pasporty staveb ǀ

 

zavřít