• Ing. Jiří Bednář

    Odborná praxe: 4 roky

    Výběr reference: I/35 Bílý Kostel - Hrádek nad Nisou

    Ing. Jiří Bednář

Software
technologie


AutoCAD
Janitor

Auto CAD

Ekologie | Životní prostředí

Poskytujeme:

Rozsáhlou nabídku služeb ve všech fázích projektové dokumentace | Posuzování vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.

Zpracováváme:

Dendrologické průzkumy, podklady pro kácení mimolesní zeleně | Hodnocení vlivu staveb na ÚSES | Migrační studie | Hodnocení vlivu staveb na krajinný ráz | Podklady pro vynětí půdy ze ZPF

Nabízíme:

Projekty vegetačních úprav | Návrhy náhradních výsadeb

zavřít