• Ing. Karel Dusbaba

    Odborná praxe: 18 let

    Výběr reference: Kapacitní posouzení OK Průmyslová v Mladé Boleslavi

    Ing. Karel Dusbaba

Software
technologie


PTV traffic mobility logistics - Visum | Vissim

Auto CAD

Dopravní inženýrství

Nabízíme:

Ekonomické, detailní a přehledné řešení | Srozumitelnou prognózu vývoje dopravy

Hlavní výhody:

Ideální výstup pro plánování silniční sítě - vedení trasy, kategorie komunikací | Realistické podklady pro posuzování kapacity silnic a křižovatek | Přehledné materiály pro posouzení proveditelnosti staveb

Dopravní modelování:

Vstupy:

Dopravní síť stávající i navrhovaná | Intenzity dopravy |Skladba dopravního proudu

Výstupy:

Pentlogram intenzit pro různé varianty | Srovnání změn dopravy mezi variantami

Využití:

Prognóza vývoje dopravy na silniční síti pro různé scénáře | Podklady pro plánování silniční sítě, pro posuzování kapacity silnic a křižovatek, posuzování proveditelnosti staveb |Vstup pro mikrosimulaci

Mikrosimulace:

Napodobení reálné dopravní situace na zadané silniční síti

Vstupy:

Údaje o dopravní sítí ve velké podrobnosti |Itenzity dopravy a skladba dopravního proudu |Pravidla chování jednotlivých účastníků provozu

Výstupy:

Video |textové výstupy – časové zdržení, délka front před křižovatkami

Využití:

Doplněk k posouzení kapacity křižovatek a mezikřižovatkových úseků, posudek signálního plánu světelně řízených křižovatek, scénáře preference dopravy – MHD, cyklisté, vliv přechodných dopravních opatření, vliv nových staveb – parkoviště, obchodní centra |Podklady pro dynamické řízení dopravy v pruzích, pro optimalizaci tvaru mimoúrovňových a okružních křižovatek |Stanovení zdržení řidičů a délek front na křižovatkách |Prezentace neobvyklých řešení | Data pro vizualizaci staveb, data pro posudky proveditelnosti staveb

zavřít