Ing. Roman Lenner
předseda představenstva, generální ředitel

test Ing. Lukáš Hruboň
člen představenstva, obchodní ředitel

test Ing. Peter Havrila
ředitel pro Slovensko a východní Evropu


O společnosti

Začalo to silnicemi a mosty

Projektová kancelář inženýrských staveb a mostů Valbek® byla založena v roce 1990. Původní předmět činnosti, projektování silnic a mostů, byl od tohoto roku postupně rozšiřován o projektování tunelů, pozemních a vodohospodářských staveb, geodetické práce, ekologické studie, vývoj a prodej stavebního software a poradenskou, konzultační a inženýrskou činnost.
Patříme mezi přední a uznávané projekční kanceláře v České republice. Firma nyní nabízí komplexní služby od vypracování koncepcí až po realizační dokumentace, včetně inženýrské činnosti a veřejnoprávních projednání.

 

IČO

00671347

DIČ

CZ00671347

Nárůst zaměstnanců
Organický růst + akvizice


Certifikace


V roce 1998 byl ve společnosti Valbek, spol. s r.o. zaveden a posléze certifikován systém managementu jakosti dle nároků ČSN EN ISO 9001.


Valbek, spol. s r.o.

V roce 2009 společnost Valbek® získala osvědčení podnikatele (informace stupně VYHRAZENÉ) od Národního bezpečnostního úřadu.

V roce 2009 společnost Valbek® zavedla a udržuje systém managementu kvality splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009.

V roce 2009 společnost Valbek® zavedla a udržuje systém environmentálního managementu splňující požadavky ČSN EN ISO 14001:2005.

V roce 2009 společnost Valbek® zavedla a udržuje systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci splňující požadavky ČSN OHSAS 18001  .

Od roku 2009 se společnost Valbek® řídí Politikou integrovaného systému managementu.

 

VALBEK-EU, a.s.

V roce 2009 společnost VALBEK-EU ® zavedla a udržuje systém managementu kvality splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009  .

V roce 2009 společnost VALBEK-EU ® zavedla a udržuje systém environmentálního managementu splňující požadavky ČSN EN ISO 14001:2005.

V roce 2009 společnost VALBEK-EU ® zavedla a udržuje systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci splňující požadavky ČSN OHSAS 18001.

Od roku 2009 se společnost VALBEK-EU ® řídí Politikou integrovaného systému managementu.

zavřít