Slavnostní otevření MÚK Liberecká v Praze

21. 5. 2012

Proběhlo slavnostní otevření MÚK Liberecká v Praze.

Po 7 mi letech projektování, je stavba v provozu. Zhotovitelem jsou Dálniční stavby Praha, a.s.

Projekt se připravoval za spolupráce NOVÁK PARTNER, s.r.o. a Valbek, spol. s r.o.

Obrázek
zavřít