17. mezinárodní sympozium MOSTY 2012

Tato konference se koná pravidelně v době stavebního veletrhu.

Letos získal pan Ing. Milan Šístek a kolektiv NOVÁK & PARTNER, s.r.o. ocenění Stavba roku 2010 za projekt "Letmo betonovaná část mostu přes údolí Berounky na SOKP". Dále bylo na konferenci předáno Ing. Josefu Kubíčkovi CSc. mimořádné uznání za celoživotní přínos v oboru mostního stavitelství. V průběhu konference přednesli svoje příspěvky Ing. Jakub Růžička, Ing. Jiří Jachan a Ing. Ivan Belda.

Obrázek
zavřít